• Huyện, Thành, Thị
  • Sở, Ban, Ngành
  • Tổ chức CT - XH
  • Tổ chức khác

Tiếp công dân

Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc 21/11/2016

Ngày 16 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Sở Giáo dục và đạo tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra số 171/QĐ-TTr ngày 04/11/2016 của Chánh thanh tra tỉnh về việc...

Phòng chống tham nhũng

Công tác phòng, chống tham nhũng Quý II/2015 tiếp tục được đẩy mạnh 08/07/2015

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch Tổng...