Công tác thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra (23/07/2015)

Công bố Quyết định Thanh tra việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại một số đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân,...

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Đối với Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (12/05/2015)

Ngày 08/5/2015, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Phạm Hồng Thu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn Thanh tra chủ trì chỉ đạo Hội nghị. Dự...

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân; giải quyết KNTC; Phòng chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với UBND huyện Yên Lạc. (05/12/2014)

Ngày 25/11/2014, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Yên Lạc. Chủ trì hội nghị Đ/c Lưu Văn Dũng – Phó Chánh thanh tra tỉnh....

Thanh tra tỉnh tổ chức gặp mặt các CB CC VC cơ quan nhân dịp 69 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2014). (25/11/2014)

Ngày 21/11/2014, Thanh tra tỉnh tổ chức gặp mặt toàn thể CB, CC, VC và người lao động cơ quan nhân dịp 69 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2014). Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Bắc chủ trì Hội nghị....

Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra 03 dự án ĐTXD công trình do Trường THPT Trần Phú; Trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc; Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. (18/11/2014)

Ngày 18/11/2014, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 142/QĐ-TTr ngày 13/11/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc “Thanh tra 03 dự án đầu tư xây dựng do Trường THPT Trần Phú; Trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc; Đoàn Nghệ...

Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra năm 2014. (29/10/2014)

Ngày 28/10/2014 Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức ngành thanh tra Vĩnh Phúc; Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong tỉ...

Thanh tra tỉnh thành lập 02 Đoàn Thanh tra trách nhiệm tại UBND huyện Yên Lạc, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (08/10/2014)

Thực hiện chương trình kế hoạch Thanh tra năm 2014. Thanh tra tỉnh thành lập 02 Đoàn Thanh tra tại Quyết định số 128/QĐ-TTr và Quyết định số 129/QĐ-TTr ngày 23/9/2014 để tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Tiếp công dân, giải...

Thanh tra tỉnh thành lập 02 Đoàn Thanh tra trách nhiệm tại UBND huyện Yên Lạc, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (08/10/2014)

Thực hiện chương trình kế hoạch Thanh tra năm 2014. Thanh tra tỉnh thành lập 02 Đoàn Thanh tra tại Quyết định số 128/QĐ-TTr và Quyết định số 129/QĐ-TTr ngày 23/9/2014 để tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Tiếp công dân, giải...

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra một số công trình xây dựng cơ bản (XDCB) do UBND huyện Yên Lạc, Trường THPT Đồng Đậu và UBND cấp xã thuộc huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư. (03/10/2014)

Ngày 30/9/2014, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 131/QĐ-TTr ngày 24/9/2014 Thanh tra một số công trình XDCB do UBND huyện Yên Lạc, Trường THPT Đồng Đậu và UBND cấp xã thuộc huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư. Tham dự buổ...

Hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, phí và lệ phí đối với 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (09/09/2014)

Ngày 8/9/2014, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, phí và lệ phí đối với 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Thu dự và chỉ đạo Hội ngh...