Công tác thanh tra

Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 về “ Tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2014-2016” của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án. (27/08/2014)

Ngày 26/8/2014, tại Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 về “ Tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2014-2016” của tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án giai đoạn 2014- 2016. Ông Nguyễn Văn Bắc, Chánh Thanh tra tỉnh, P...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tiếp công dân định kỳ tháng 8/2014. (13/08/2014)

Ngày 11/8/2014 , tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã chủ trì buổi tiếp và giải quyết các kiến nghị của công dân định kỳ tháng 8/2014 theo quy định; cùng dự có Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh...

Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. (21/07/2014)

Sáng ngày 17/7/2014 Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị c...

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 (11/07/2014)

Ngày 11/7/2014 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố và các bộ ngành TW về công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh dự và chỉ đạo Hội ng...

Coi trọng thanh tra trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng. (11/07/2014)

(Thanh tra)- Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí đã được các cơ quan, tổ chức trong ngành triển khai, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo nên đã thu được những kết quả tích cực....

Hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ. (10/07/2014)

Ngày 9/7/2014, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố Quyết định Thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ tại huyện, thị: Tam Đảo, Tam Dương, Sông Lô, Vĩnh Tường, thị xã Phúc Yên,...

Gắn công tác thanh tra kinh tế xã hội với thanh tra trách nhiệm để phân loại, tìm ra tham nhũng, tiêu cực (29/04/2014)

Là chỉ đạo của đồng chí Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ với UBND tỉnh Điện Biên ngày 3/7. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, đồng chí Phạm Phú Duẩn, Chánh Thanh tra tỉnh cùng...

Bản chất hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội (29/04/2014)

Bản chất của hoạt động thanh tra kinh tế-xã hội và định liệu về xu hướng của nó trong tương lai Từ nhiều thập kỷ nay, dù không được qui định trong bất cứ một văn bản nào và cũng không ai đưa ra một khái niệm đầy đủ về nó nhưng "thanh tra kinh tế-xã...

Triển khai kế hoạch thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (21/04/2014)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 1615/UBND-NN2 ngày 03/4/2014 về việc triển khai thanh tra đất đai, xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ngày...