Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU, ĐẢNG BỘ THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC (27/03/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 20/9/2020 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023....

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG NGHIỆP VỤ 2, ĐẢNG BỘ THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC (23/03/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 20/9/2020 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 và Nghị quyết của Đảng ủy về tổ chức Đại hội điểm....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 (17/03/2020)

Ngày 16/3/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo công đoàn cơ sở giai đoạn 2020 - 2025....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (11/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (12/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020....

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (12/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (12/02/2020)

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020....

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2020 (16/01/2020)

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020....

Giải thế thao chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2019) (22/11/2019)

Ngày 22/11/2019, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức giải thể thao nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2019)....

Ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2019 (24/10/2019)

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 cho Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra....