Giải quyết KN - TC

Kết quả công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2015. (24/09/2015)

Kết quả 9 tháng năm 2015, toàn ngành Thanh tra thực hiện 68 cuộc thanh tra hành chính, trong đó: 62 cuộc theo kế hoạch, 06 cuộc thanh tra đột xuất....

Phân biệt khiếu nại và tố cáo từ bản chất đến quy định của pháp luật (30/12/2014)

Quyền khiếu nại, quyền tố cáo là những quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Quá trình phát triển của pháp luật và do những đòi hỏi của thực tiễn mà khiếu nại và tố cáo dần dần có sự phân biệt, nhất là kể...

Yên Lạc: Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 91,6%. (27/10/2014)

Sáng 27/10/2014, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thi hành pháp luật trong thực hiện tiếp công dân; giải quyêt đơn thư khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện các quyết định, đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Yên Lạc. Cùng dự có đ...

Công khai xác minh nội dung tố cáo (14/10/2014)

Ngày 09/10/2014, tại trụ sở UBND thị xã Phúc Yên, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi công bố Quyết định số 135/QĐ-TTr ngày 02/10/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo của công dân liên quan đến thu hồi đất nông nghiệp để g...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình làm việc với Cục III về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (05/08/2014)

Chiều 30/7/2014, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Cục III về kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với công tác quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng của tỉnh Đồng Nai, cũng n...

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đầu năm 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc và một số nhiệm vụ chủ yếu thời gian tới. (10/07/2014)

6 tháng đầu năm 2014, số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã tiếp 2662 lượt giảm 9%; số lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh đã nhận là 1355 lượt tăng 3% so với cùng kỳ; trong đó có 320 v...

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của trưởng đoàn xác minh tố cáo (05/04/2013)

(Thanh tra) - Theo Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo sẽ mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Thông tư 01/2009/TT-TTCP, đồng thời tăng cường hơn vai trò, trách nhiệm của trưởng đoàn xác minh cũng...