Công khai kết luận thanh tra

Hội nghị Công bố công khai Kết luận thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/5/2015 của Chánh Thanh tra huyện Tam Dương v/v giao đất giãn dân của UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương giai đoạn 2003 - 2007

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, theo quy định của pháp luật về thanh tra, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố công khai Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/5/2015 của Chánh Thanh tra huyện Tam Dương v/v giao đất giãn dân của UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương giai đoạn 2003 - 2007.

 Ngày 10 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, theo quy định của pháp luật về thanh tra, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố công khai Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/5/2015 của Chánh Thanh tra huyện Tam Dương v/v giao đất giãn dân của UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương giai đoạn 2003 - 2007.

Chỉ đạo và trực tiếp chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; UBKT Tỉnh ủy.

Thành phần tham dự hội nghị có: Đoàn thanh tra lại của Thanh tra tỉnh; đại diện Huyện ủy Tam Dương; thường trực HĐND, UBND huyện Tam Dương; Đoàn thanh tra của huyện Tam Dương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương; Lãnh đạo các ban, phòng, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương.

 Kết luận thanh tra lại số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/5/2015 của Chánh Thanh tra huyện Tam Dương v/v giao đất giãn dân của UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương giai đoạn 2003 - 2007 đã chỉ rõ các tồn tại, sai phạm và làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân ở cấp huyện và cấp xã thuộc huyện Tam Dương trong quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB, xét duyệt giao đất ở, thu, quản lý và sử dụng các khoản tiền do các hộ gia đình, cá nhân nộp liên quan đến đất ở trên địa bàn xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương giai đoạn 2003 - 2007.

Kết luận thanh tra lại đã kiến nghị nhiều nội dung, trong đó:

+ Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc xem xét xử lý về hình sự do vụ việc có dấu hiệu Tội phạm.

+ Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật về Đảng đối với các tổ chức Đảng và các Đảng viên có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Đảng;

+ Kiến nghị thu hồi về kinh tế  nộp vào NSNN để chờ xử lý tổng số tiền hơn 925.791.000đ;

+ Kiến nghị UBND huyện Tam Dương xem xét ban hành các quyết định bãi bỏ một số quyết định thu hồi đất; tổ chức rà soát lại để phân loại các trường hợp được xét duyệt giao đất, xây dựng phương án đề xuất hướng giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình, cá nhân, góp phần ổn định tình hình chính trị của địa phương.

Tại tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã đánh giá cao kết quả của cuộc thanh tra lại do Thanh tra tỉnh tiến hành, khẳng định kết luận thanh tra đã phản ánh đúng tình hình và thực trạng, rất khách quan, toàn diện và trên cơ sở dẫn chiếu các quy định của pháp luật rõ ràng, đầy đủ; các thành phần dự hội nghị nhất trí cao với nội dung kết luận thanh tra lại.

Kết luận Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các đối tượng thanh tra nghiêm chỉnh chấp hành kết luận thanh tra; đề nghị Huyện ủy Tam Dương chỉ đạo xem xét, tổ chức xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm. Yêu cầu UBND huyện Tam Dương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra lại theo quy định của pháp luật; chỉ đạo UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra,thực hiện niêm yết công khai Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/5/2015 của Chánh Thanh tra huyện Tam Dương v/v giao đất giãn dân của UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương giai đoạn 2003 - 2007 tại trụ sở UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết theo quy định của pháp luật; kịp thời nắm bắt tình hình, giải đáp và cung cấp các thông tin đầy đủ và đúng quy định cho nhân dân để ổn định tình hình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Văn SInh - Trưởng phòng NV4

 

 

Ngày đăng: 11/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục