Công bố Quyết định Thanh tra

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và minh bạch về tài sản, thu nhập của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 18/5/2018, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra số 104/QĐ-TTr ngày 08/5/2018 kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và minh bạch về tài sản, thu nhập của Sở Thông tin và Truyền thông. Tham dự buổi công bố Quyết định có Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đỗ Hữu Mạnh; Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đào Văn Minh; Đoàn kiểm tra; đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

 Theo Quyết định số 104/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh, đoàn kiểm tra gồm 03 thành viên, do Phó Trưởng Phòng NV3 Hoàng Văn Quý làm Trưởng đoàn; thời hạn kiểm tra là 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra; thời kỳ kiểm tra từ năm 2015 đến 31/12/2017 kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và minh bạch về tài sản, thu nhập của Sở Thông tin và Truyền thông. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra theo đúng nội dung, kế hoạch đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn, thành viên Đoàn được thực hiện theo quy định.

Tại buổi công bố quyết định kiểm tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đỗ Hữu Mạnh yêu cầu Đoàn kiểm tra phải thực hiện đúng nội dung, kế hoạch kiểm tra đã đề ra; xây dựng lịch làm việc cụ thể với đơn vị được kiểm tra; quá trình kiểm tra đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra; Đồng thời, nêu rõ quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra theo qui định, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra chấp hành  nghiêm Quyết định kiểm tra, cử cán bộ làm việc với Đoàn kiểm tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung liên quan trong quá trình kiểm tra. Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được kiểm tra đều thống nhất cao với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và tạo mọi điều kiện làm việc tốt nhất để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ./.

Ngô Hương Lan - Thanh tra viên Phòng NV3 

Ngày đăng: 24/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục