Công bố Quyết định Thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với 12 dự án, công trình do 10 cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ nhằm chấn chỉnh việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7055/UBND-KT1 ngày 18/9/2018 v/v thanh tra dự án, công trình đầu tư xây dựng.

 

Ngày 27/9/2018, tại trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 198/QĐ-TTr ngày 20/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với 12 dự án, công trình do 10 cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư.

Tham dự buổi công bố Quyết định có Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại Hội nghị Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự hội nghị, thông qua nội dung, chương trình hội nghị.

Ông Hoàng Minh Đạo - Thanh tra viên chính - Thành viên Đoàn thanh tra thay mặt Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 198/QĐ-TTr ngày 20/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với 12 dự án, công trình do 10 cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư.

 Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Trưởng đoàn thanh tra tỉnh phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, Phó trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại diện các chủ đầu tư hoàn toàn nhất trí với Quyết định thanh tra; và nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đầu tư và xây dựng của 12 công trình được thanh tra, bố trí thời gian, phân công cán bộ có trách nhiệm để cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; làm việc, giải trình với Đoàn thanh tra theo quy định.

Các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và phối hợp chặt chẽ để làm việc với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Hoàng thị Vân Anh - Trung tâm TTTL thanh tra

 

Ngày đăng: 27/09/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục