Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2018

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra; Trưởng Ban và cán bộ Ban tiếp công dân các huyện, thành phố; Chủ tịch và cán bộ làm công tác tiếp dân tại các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng có ông Lưu Văn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh thanh tra tỉnh và ông Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng phòng NV2, Thanh tra tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng các Báo cáo viên truyền đạt kiến thức về nâng cao nghiệp vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và những nội dung mới của Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; bồi dưỡng kiến thức liên quan việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; bồi dưỡng kiến thức tổng hợp số liệu báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 07/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục