Công bố Quyết định Thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

Ngày 06/11/2018, tại UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 217/QĐ-TTr ngày 29/10/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương và UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Phùng Quang Đạt - Chủ tịch UBND xã Tam Quan; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh thông qua nội dung làm việc; công bố Quyết định thanh tra số 217/QĐ-TTr ngày 29/10/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương và UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng đoàn thanh tra tỉnh phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, Phó trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Phùng Quang Đạt - Chủ tịch UBND xã nhất trí với Quyết định thanh tra; yêu cầu các cán bộ, công chức có liên quan của UBND xã nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND xã theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Các ý kiến phát biểu đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và phối hợp chặt chẽ để làm việc với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 08/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục