Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày 10/9/2019, Ban chỉ đạo Đề án 1028 “V/v tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2021” do Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho Lãnh đạo UBND huyện; trưởng, phó các phòng, ban; cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Bình Xuyên và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị đã được Giảng viên có trình độ kinh nghiệm của Trường Cán bộ thanh tra Chính phủ truyền đạt kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo; xử lý đơn thư; trình tự, thủ tục và kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thông qua buổi tập huấn, bồi dưỡng đã giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Bình Xuyên và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cập nhật các quy định của Luật tố cáo năm 2018; Luật PCTN năm 2018 và nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; kinh nghiệm nhận diện, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, đề nghị, phản ảnh và tranh chấp đất đai, kinh nghiệm dân vận trong giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, đề nghị, phản ảnh về đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng và kỹ năng thực hiện quy định về kê khai, minh bạch tài sản thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018.

Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm TTTL

 

 

Ngày đăng: 11/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*