Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Phạm Hồng Thu - Phó Bí thư Đảng ủy; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

Năm 2019 Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 18/01/2019 về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn năm 2019; chỉ đạo chính quyền: tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 10/01/2019 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019; chỉ đạo các phòng, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm của từng phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã tiến hành 84 cuộc thanh tra tại 463 đơn vị, trong đó Thanh tra tỉnh tiến hành 23 cuộc tại 142 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 18.801,9 triệu đồng với 214 đơn vị có vi phạm; kiến nghị thu hồi cho NSNN 8.845,2 triệu đồng, xử lý khác 9.9567,7 triệu đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh phát hiện 147 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền 13.250,1 triệu đồng, kiến nghị định thu hồi 6.924,3 triệu đồng, kiến nghị khác 6.325,8 triệu đồng, đã thu hồi 2.922 triệu đồng.

Công tác phòng ngừa tham nhũng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện trên các mặt công tác: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra để ngăn ngừa, chấn chỉnh sai phạm trên các lĩnh vực để phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Thanh tra tỉnh đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, kê khai bổ sung đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; ; Công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ  thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và công chức tập trung vào việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chuyên đề học tập năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Chỉ thị 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy …

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ của ngành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lưu Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong thời gian qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế. Về triển khai nhiệm vụ năm 2020, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành; quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; trong công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; trong quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và định hướng kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan Thanh tra tỉnh; Xây dựng các giải pháp để thực hiện đạt chất lượng các tiêu chí xây dựng tiêu chí, đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2020;

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy khối cơ quan năm 2020, và Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành.

Tại hội nghị đồng chí Lưu Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng Giấy khen của Đảng ủy cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.



Đ/c Lưu Văn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh - Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh trao giấy khen cho Tập thể phòng NV3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ



Đ/c Pham Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Vân Anh - Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 12/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*