Công khai kết luận thanh tra

Hội nghị Công bố Kết luận Thanh tra việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng đối với xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên

Ngày 08/7/2020, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận Thanh tra số 06/KL-TTr ngày 30/6/2020 của Chánh thanh tra tỉnh về Kết luận thanh tra việc dồn thửa đổi ruộng đối với UBND xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên theo quy định.

Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trị hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên, UBND xã Phú Xuân; các thành viên Đoàn Thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại hội nghị, Trưởng Đoàn thanh tra thay mặt Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận Thanh tra số 06/KL-TTr ngày 30/6/2020 của Chánh thanh tra tỉnh về Kết luận thanh tra việc dồn thửa đổi ruộng đối với UBND xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên,

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên và UBND xã Phú Xuân hoàn toàn nhất trí với nội dung Kết luận thanh tra; nghiêm túc tiếp thu các nội dung tại Kết luận thanh tra, khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung theo kiến nghị tại Kết luận./.

Phòng NV3 - Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 14/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*