Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2020

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Thanh tra Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 cho Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra tỉnh; Cán bộ, công chức Thanh tra các huyện, thành phố; sở, ban ngành; Cán bộ công chức Ban tiếp công dân của tỉnh và các huyện, thành phố.

Hội nghị đã được Báo cáo viên có trình độ, kinh nghiệm của Thanh tra tỉnh truyền đạt kiến thức pháp luật về tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông qua buổi tập huấn, bồi dưỡng đã được truyền đạt các kiến thức về kỹ năng tiếp công dân; cách phân loại và xử lý đơn thư; trình tự thủ tục và kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, được cập nhật nội dung, những điểm mới của Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 về quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 về Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trung tâm Thông tin TLTT

Ngày đăng: 07/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục