Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Phạm Hồng Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh thanh tra tỉnh; cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Hồng Thu, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020 Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ. Ngay từ những ngày đầu năm Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 03/01/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn năm 2020; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 02/01/2020 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm của từng phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lưu Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong thời gian qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Trong thời gian Đảng ủy Thanh tra tỉnh cần tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành; tiếp tục phổ biến quán triệt nhằm nâng cao nhận thức chính trị của từng công chức, viên chức, Thanh tra viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Chỉ thị số 05-CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua của tỉnh, Thanh tra Chính phủ phát động; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tiếp tục tham mưu để triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm trên 90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp./.

Trung tâm TTTL

Ngày đăng: 19/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục