Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA NGÀNH THANH TRA VĨNH PHÚC

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  đồng chí Lưu Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; một số Lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện, thành phố; Chánh Thanh tra các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thanh tra tỉnh.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020 ngành thanh tra đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện 100% kế hoạch thanh tra  được phê duyệt, các cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao. Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng đối với Chủ tịch UBND một số huyện, thành phố; trách nhiệm công vụ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc quản lý, sử dụng đất đai, dồn điền đổi thửa; Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mua sắm tài sản; Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án trong lĩnh vực du lịch sinh thái, vui chơi, giải trí, nhà ở…Năm 2020, toàn ngành Thanh tra Vĩnh Phúc thực hiện 58 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính tại 202 đơn vị, ban hành 55 kết luận thanh tra, trong đó: Thanh tra tỉnh thực hiện 16 cuộc tại 89 đơn vị, đã ban hành 19 kết luận thanh tra; Thanh tra cấp huyện thực hiện 38 cuộc thanh tra, tại 106 đơn vị; ban hành 36 kết luận thanh tra; Thanh tra sở, ngành thực hiện 04 cuộc thanh tra, kiểm tra, tại 07 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện vi phạm với tổng số tiền 4.740,2 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp NSNN 1.183,7 triệu đồng (đã thu 914,9 triệu đồng), kiến nghị khác 3.556,5 triệu đồng; Thực hiện 13 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác Tiếp công dân, giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm công vụ. Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 05 cuộc thanh tra trách nhiệm đột xuất do UBND tỉnh giao; Các sở, ngành thực hiện 261 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 471 tổ chức và 2.572 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 994 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 915 quyết định xử lý vi phạm với số tiền 40.110 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 5.580,3 triệu đồng, kiến nghị khác 28.664,6 triệu đồng; xử phạt vi phạm 5.865,5 triệu đồng, đã thu 8.947,4 triệu đồng; Về tiếp công dân, các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tiếp 5.780 lượt công dân, giảm 616 lượt (giảm 9,6% so với cùng kỳ), trong đó, cấp tỉnh tiếp 614 lượt, cấp huyện tiếp 1.944 lượt, cấp xã tiếp 3.222 lượt; có 16 đoàn đông người (từ 05 người trở lên) đến Trụ sở tiếp công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ (giảm 06 đoàn so với cùng kỳ)….

Năm 2021, ngành Thanh tra tăng cường thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đừng các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư tuyển dụng, bổ nhiệm…)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đánh giá cao những nỗ lực của ngành thanh tra trong thời gian qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đề nghị ngành tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra trách nhiệm, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng; có đề xuất, kết luận rõ ràng sau mỗi cuộc thanh tra. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài./.

Trung tâm TTTL

 

Ngày đăng: 22/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục