Công bố Quyết định Thanh tra

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, tại Sở Giao thông vận tải Vĩnh phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định thanh tra số 58/QĐ-TTr ngày 31/5/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh v/v thanh tra công tác sử dụng tài sản công của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng đất đai để xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc, bến xe, công trình khác và việc quả lý, sử dụng quỹ đất công khi được Nhà nước giao.

Thành phần tham dự buổi công bố gồm: ông Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra; ông Hoàng Long Biên - Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải; lãnh đạo một số phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vân tải.

 Tại hội nghị, ông Lưu Quốc Trung - TTVC, Trưởng phòng NV1 Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 31/5/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh; phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra; đề nghị cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan nội dung thanh tra để cung cấp và làm việc với Đoàn thanh tra; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình Đoàn thanh tra làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Long Biên - Phó Giám đốc Sở giao thông tỉnh hoàn toàn nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; yêu cầu các phòng, ban liên quan và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Các thành phần tham dự hội nghị đều trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh.

Kết luận hội nghị, ông Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Đề nghị Sở Giao thông vận tải Vĩnh phúc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc là đối tượng thanh tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung thanh tra đã được phê duyệt và nhiệm vụ, quyền hạn, qui tắc ứng xử, phát ngôn….theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản cóc liên quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra, quá trình thanh tra thực hiện nghiêm quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn thanh tra sẽ khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung thanh tra; báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, kết luận và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

Lưu Quốc Trung - Trưởng phòng NV1

Ngày đăng: 09/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*