Công bố Quyết định Thanh tra

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

Ngày 17/6/2020, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 72/QĐ-TTr ngày 14/6/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh,về việc thanh tra trách nhiệm công tác quản lý, sử dụng và xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đối với diện tích đất Công ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco -Tam Đảo bàn giao cho 03 huyện: Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên.

Tham dự và chủ trì buổi công bố Quyết định có ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Sinh - TTVC, Trưởng phòng NV3, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 72/QĐ-TTr ngày 14/6/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm công tác quản lý, sử dụng và xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đối với diện tích đất Công ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco-Tam Đảo bàn giao cho 03 huyện: Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên; phổ biến mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều nhất trí với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và phối hợp chặt chẽ để làm việc với Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Phòng NV3 - Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 18/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*