Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

“Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”

Ngày 08/7/2014, Công đoàn Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức quyên góp ủng hộ nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa

 


 Thực hiện Thông báo số 1440-TB/TU ngày 13/6/2014 của Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về việc Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”; Văn bản số 247/LĐLĐ ngày 24/6/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Văn bản số 33/CĐVC ngày 26/6/2014 của Công đoàn Viên chức tỉnh V/v tiếp tục ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Ngày 08/7/2014, Công đoàn Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức quyên góp ủng hộ nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa; gồm 64 cán bộ, CCVCLĐ, đoàn viên công đoàn tham gia, nhằm giúp lực lượng chấp pháp và ngư dân mua sắm, sữa chữa các tàu bị hư hại, các trang thiết bị và những vật dụng cần thiết để yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; giúp gia đình các lực lượng chấp pháp và ngư dân đang gặp khó khăn, đồng thời xây dựng tượng đài anh hùng chiến sỹ Gạc Ma.

Mức vận động: mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc ủng hộ 01 ngày lương. Tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ là trên 12 triệu đồng./.

Phạm Đức Thăng

PNV3 – Thanh tra tỉnh VP

 

Ngày đăng: 10/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*