Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Giao ban Thanh tra các bộ, ngành Trung ương quý II/2014.

Ngày 5/8, tại Vĩnh Phúc, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban Thanh tra Chính phủ với Thanh tra các bộ, ngành Trung ương quý II/2014. Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông chủ trì hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương.

 

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành Trung ương đã triển khai 310 cuộc thanh tra hành chính và 23.459 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 178.013 tổ chức, cá nhân; phát hiện vi phạm hơn 8,3 nghìn tỷ đồng, 6 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý hơn 2,5 nghìn tỷ đồng; ra 11.816 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 944,8 tỷ đồng; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm.

Về tiếp dân và xử lý đơn thư, trong 6 tháng đầu năm, TTCP và các bộ, ngành đã tiếp 37.438 lượt công dân, có 431 đoàn đông người; xử lý 9.599 đơn trong tổng số 23.447 đơn thư tiếp nhận; các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết được 5.620/6.889 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền; qua giải quyêt, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân hơn 1,96 tỷ đồng, bảo vệ quyền lợi cho 85 người, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 20 người; chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ.
6 tháng đầu năm các bộ, ngành TW đã chuyển đổi vị trí công tác 1.334 cán bộ, công chức, viên chức; tích cực triển khai thực hiện việc kê khai tài sản và công khai của cán bộ, công chức; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013, theo đó: có 919.319/935.218 người kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 98,3%; công khai 899.551 bản kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 97,8%.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đề nghị các đại biểu phải trao đổi, giải quyết 4 nhóm việc: Về mối quan hệ phối hợp giữa thanh tra chính phủ và các bộ, ngành để xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra; về triển khai thanh tra diện rộng đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập; về xây dựng kế hoạch 2015; và về bất cập của các văn bản, chế độ, chính sách.
        Các ý kiến của các đại biểu Thanh tra các bộ, ngành bày tỏ đồng tình nhất trí cao với báo cáo của Thanh tra Chính phủ, đồng thời bổ sung thêm một số vấn đề như: Cần quan tâm hơn nữa mối quan hệ giữa Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành và kiểm toán, vì kiểm toán chỉ kiểm toán một nội dung nhưng thanh tra xử lý toàn diện dễ dẫn đến chồng chéo do đó phải xây dựng thông tư riêng để xử lý việc này; Thanh tra Chính phủ rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, chế độ chính sách bởi vẫn còn một số văn bản chưa hợp lý; Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành khi triển khai kế hoạch thanh tra cùng với việc gửi văn bản cho Bộ  trưởng cần chuyển cho thanh tra Bộ để thanh tra bộ phối hợp triển khai hiệu quả hơn, tránh chồng chéo; lĩnh vực thanh tra xây dựng rất nhiều chồng chéo, có nhiều lực lượng tham gia nhưng chưa quản lý được hết các dự án cho nên cần chú trọng hơn trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra trong lĩnh vực này; quan tâm chú trọng hơn tới thực hiện Luật Tiếp công dân; Cổng thông tin điện tử Thanhtra.gov.vn cần được mở rộng, bổ sung mục tiếp công dân, đưa thêm các đường dẫn tới Website thanh tra bộ, ngành nhằm tăng cường trao đổi thông tin.v.v.
        Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đánh giá cao các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị; các đại biểu đã thẳng thắn, trao đổi và cùng nhau tháo gỡ 4 nhóm vấn đề còn vướng mắc như: Về mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành để xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra; những bất cập, vướng mắc trong việc triển khai thanh tra diện rộng; phương án xây dựng kế hoạch 2015 và những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính cũng như chế độ chính sách cho người làm công tác thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh nhấn mạnh, những cuộc họp giao ban như thế này đã đem lại hiệu quả thiết thực cho Thanh tra Chính phủ nói riêng và ngành Thanh tra nói chung.
         Đối với phương hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm, theo Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành tiếp tục ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp; tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; triển khai thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra; phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng định hướng công tác thanh tra năm 2015 đảm bảo kịp thời, có trọng tâm, hạn chế thấp nhất việc chồng chéo./.
                                                                                                                                                                                                  Thanh Loan
Nguồn: thanhtra.gov.vn
 
Ngày đăng: 06/08/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*