Giải quyết KN - TC

Công khai xác minh nội dung tố cáo

Ngày 09/10/2014, tại trụ sở UBND thị xã Phúc Yên, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi công bố Quyết định số 135/QĐ-TTr ngày 02/10/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo của công dân liên quan đến thu hồi đất nông nghiệp để giao cho 02 hộ gia đình, cá nhân thuê làm trang trại. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Đoàn xác minh; ông Vũ Việt Văn- Chủ tịch UBND thị xã và đại diện các phòng, ban của thị xã: Văn Phòng; TN&MT; Kinh Tế; Ban GPMB và UBND xã Cao Minh.

Ngày 09/10/2014, tại trụ sở UBND thị xã Phúc Yên, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi công bố Quyết định số 135/QĐ-TTr ngày 02/10/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo của công dân liên quan đến thu hồi đất nông nghiệp để giao cho 02 hộ gia đình, cá nhân thuê làm trang trại. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Đoàn xác minh; ông Vũ Việt Văn- Chủ tịch UBND thị xã và đại diện các phòng, ban của thị xã: Văn Phòng; TN&MT; Kinh Tế; Ban GPMB và UBND xã Cao Minh.

         Tại buổi công bố, các thành phần trong hội nghị hoàn toàn nhất trí với nội dung Quyết định 135/QĐ-TTr ngày 02/10/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh và Kế hoạch tiến hành xác minh. Ông Vũ Việt Văn- Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban của thị xã và Chủ tịch UBND xã Cao Minh tiến hành bố trí thời gian, địa điểm làm việc, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, số liệu để phối hợp làm việc cùng Đoàn xác minh liên quan đến nội dung xác minh đơn của công dân.

         Việc công bố và tiến hành thực hiện xác minh nội dung tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định quy trình giải quyết tố cáo./.

                                                                                                                                                               Phạm Đức Thăng - Phó Trưởng Phòng NV3

Ngày đăng: 14/10/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*