Phòng Chống Tham Nhũng

Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13.

Theo chương trình, trước Đối thoại, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo diễn ra vào ngày 28/10. Đến nay, theo báo cáo của Tổ, các công tác chuẩn bị cho Hội thảo trước Đối thoại đã cơ bản hoàn thành.
Theo đó, Chương trình Hội thảo gồm 02 phiên họp, phiên thứ nhất do Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Trần Đức Lượng điều hành. Tại phiên họp này Bộ Tư pháp sẽ trình bày báo cáo chuyên đề về thu hồi tài sản tham nhũng và  03 bài tham luận của các diễn giả, đó là: “Một số vấn đề về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng” của viện Kiểm sát nhân dân tối cao; “Quy định của UNCAC về cơ quan chuyên trách về chống tham nhũng và những khuyến nghị đối với Việt Nam của UNDP tại Việt Nam và tham luận chung về 02 nội dung “phòng ngừa tham nhũng” và “thu hồi tài sản tham nhũng”.
Toàn cảnh buổi làm việc.JPG

Phiên họp thứ hai, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Giles Lever sẽ điều hành. Tại phiên họp này, đại diện UNODC, khu vực Mêkông sẽ trình bày tham luận “Kinh nghiệm quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” và Cơ quan điều tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ trình bày tham luận “Chống rửa tiền: Chính sách và thực tiễn ở Việt Nam”.  
 
Về dự kiến Chương trình Đối thoại cũng sẽ diễn ra 02 phiên họp, tại phiên họp thứ nhất phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu về Đề án 12 “Thúc đẩy thực hiện Liên chính trong công đồng doanh nghiệp: Giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động kinh doanh”; Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Phòng thương mại Châu Âu sẽ giới thiệu một số sáng kiến PCTN trong hoạt động kinh doanh. 
 
Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng nhất trí với  các ý kiến đóng góp tại cuộc họp cho rằng Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ là người khai mạc và bế mạc Đối thoại. Trong đó, phát biểu khai mạc sẽ do Thanh tra Chính phủ, Đại sứ quán Anh chuẩn bị, phát biểu bế mạc do Bộ Tư pháp chuẩn bị. Về hội thảo trước đối thoại, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, Tổ công tác cần phải chuẩn bị tài liệu và thống nhất với chương trình của Vương quốc Anh nhằm đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. 
Thời gian diễn ra Đối thoại được dự kiến vào ngày 25/11/2014 tại Hà Nội./.
 
Tác giả: Thanh Loan
Nguồn: http://thanhtra.gov.vn/ 
 

 

Ngày đăng: 23/10/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*