Giải quyết KN - TC

Yên Lạc: Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 91,6%.

Sáng 27/10/2014, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thi hành pháp luật trong thực hiện tiếp công dân; giải quyêt đơn thư khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện các quyết định, đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Yên Lạc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 Không có vụ việc phức tạp kéo dài.

Từ năm 2012 đến nay, huyện Yên Lạc đã tiếp trên 5.600 lượt công dân; trong đó có 304 lượt đoàn đông người. UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 463 đơn khiếu nại, tố cáo, tỷ lệ giải quyết đạt 91,6%. Nội dung khiếu nại, tố cáo, đề nghị chủ yếu về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, chế độ chính sách xã hội.

Theo đánh giá của UBND huyện, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, hầu hết các vụ việc phức tạp cơ bản được giải quyết xong, không có vụ việc phức tạp kéo dài còn tồn đọng. Tuy nhiên, hiện ở một số xã, thị trấn trên địa bàn còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, dẫn đến tình trạng công dân bức xúc, gây khiếu nại, tố cáo, đề nghị vượt cấp. Một số địa phương việc phân loại đơn còn lúng túng, chưa chính xác; việc giải quyết đơn chưa đúng trình tự, thủ tục. 

Tập trung quyết liệt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Để công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao, huyện Yên Lạc đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; quyết liệt trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Tại buổi giám sát, huyện đề nghị UBND tỉnh bổ sung biên chế công chức xã chuyên trách làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác này ở cấp xã, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu huyện Yên Lạc tập trung giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở, nhằm giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; tăng cường hòa giải, đối thoại trước, trong và sau khi giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác này; đẩy mạnh hoạt động thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và kiên quyết xử lý các vi phạm xảy ra.

Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt 3 bộ luật: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; gắn tiếp công dân với giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng. Trong tiếp công dân cần tôn trọng, đảm bảo để người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến cơ quan công quyền khiếu nại, tố cáo, đề nghị. Huyện cũng cần công khai lịch tiếp công dân; tránh tình trạng coi nhẹ, không thực hiện đúng trình tự gây bức xúc trong dân; bố trí cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong việc tiếp công dân. Chú trọng thực hiện tốt ngay từ khâu phân loại đơn để xác định đúng thẩm quyền và nội dung giải quyết. Đồng thời, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác này. Có thái độ kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

Tác giả: Hồng Yến

Nguồn: http://www.vinhphuc.gov.vn/

 

 

 

Ngày đăng: 27/10/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*