Phòng Chống Tham Nhũng

Ngày 9/12 - Ngày quốc tế chống tham nhũng.

Chiến dịch tuyên truyền cho ngày 9/12 năm nay có khẩu hiệu “Phá vỡ chuỗi tham nhũng”.

ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vào ngày này hàng năm, Liên Hợp Quốc lại tổ chức các chiến dịch tuyên truyền phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gửi đến nhân dân trên toàn thế giới thông điệp về phòng chống tham nhũng.

Tại Việt Nam, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng, hàng năm, Thanh tra Chính phủ phối hợp với một số tổ chức quốc tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về phòng chống tham nhũng.

Luật phòng chống tham nhũng của nước ta chính thức có hiệu lực từ năm 2006. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng được nhận định vẫn còn nhiều hạn chế. Tham nhũng trong lĩnh vực công vẫn còn nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, tín dụng ngân hàng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và công tác cán bộ.

 

  Nguồn: http://vtv.vn/


 

 

 

Ngày đăng: 09/12/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*