Thanh tra Vĩnh Phúc

Thanh Tra Tỉnh Vĩnh Phúc

Thanh Tra Tỉnh Vĩnh Phúc
THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC  

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861359 - Fax: 0211.3710659
- Email: thanhtra@vinhphuc.gov.vn

 
LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH:

Chánh Thanh tra: Nguyễn Mạnh Thắng 
Điện thoại: 0211.3861133
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.
Trực tiếp phụ trách công tác dân quân tự vệ và Văn phòng.

Phó Chánh Thanh tra:  Đỗ Hữu Mạnh
Điện thoại: 0211.3842921
Lĩnh vực phụ trách: Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng(Phòng nghiệp vụ 1), Thanh tra Nội chính văn xã (Phòng nghiệp vụ 2).

Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, tiếp dân xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thành phố Phúc Yên và huyện Yên Lạc.

Phó Chánh Thanh tra: Phạm Hồng Thu 
Điện thoại: 0211.3842922
Lĩnh vực phụ trách:  Phòng Tiếp dân và Giải quyết KNTC  (Phòng nghiệp vụ3), Phong Giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra (Phòng nghiệp vụ 5).
Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thành phố Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên, Sông Lô.

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Sơn
Điện thoại: 0211.3842922
Lĩnh vực phụ trách:  Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (Phòng nghiệp vụ 4), Trung tâm thông tin tư liệu thanh tra.
Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC huyện Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường và Lập Thạch.

Ngày đăng: 17/07/2012
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*