Tiếp Công Dân

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự buổi Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Sông Lô.

Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, ngày 22/6/2015, tại Trụ sở Tiếp Công dân của UBND huyện, đồng chí Nguyễn Việt Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô đã chủ trì buổi tiếp công dân kỳ II, tháng 6/2015. Cùng tham gia tiếp công dân có Ban tiếp công dân của huyện, lãnh đạo Thanh tra huyện và các phòng Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, MTTQ huyện và Công an huyện Sông Lô.

Để tăng cường hiệu quả trong công tác Tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, Tố cáo phục vụ Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành, thị trong công tác Tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, Tố cáo; cùng dự buổi tiếp công dân định kỳ (kỳ II, tháng 6/2015) của Chủ tịch UBND huyện Sông Lô có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: đồng chí Nguyễn Hữu Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện một số phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ, kỳ II, tháng 6/2015.

Trong buổi tiếp công dân định kỳ, kỳ II, tháng 6/2015, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô tiếp 05 lượt người đến Ban tiếp công dân của huyện để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó 02 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, 02 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, không có đoàn đông người. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách; quản lý và sử dụng đất đai.

Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban tiếp công dân của huyện Sông Lô xử lý đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi tiếp công dân tháng 6/2015, đồng chí Nguyễn Hữu Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh có một số ý kiến trao đổi với Ban tiếp công dân của huyện Sông Lô về việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp Công dân và xử lý các đơn thư Khiếu nại, Tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại kỳ tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện; trao đổi một số nội dung để phối hợp với Chủ tịch UBND huyện giải quyết dứt điểm một số vụ việc KN, TC có nội dung phức tạp, tồn đọng trên địa bàn.

Buổi tiếp công dân kỳ II, tháng 6/2015 của Chủ tịch UBND huyện Sông Lô đã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, tăng cường sự phối hợp giữa Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND huyện để xử lý các đơn thư KN, TC kịp thời và trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ để giải quyết dứt điểm một số vụ việc còn tồn đọng trên địa bàn./.

Thùy Linh

Ngày đăng: 23/06/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*