Thanh tra Vĩnh Phúc

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh:

Chánh Thanh tra: Nguyễn Mạnh Thắng

Chức vụ: Chánh Thanh tra tỉnh.

Điện thoại: (Đang cập nhật)

Email: (Đang cập nhật)

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của Thanh tra tỉnh; Chỉ đạo xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác của Thanh tra tỉnh; Trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, Nội vụ, Tài chính, Văn thư, Cải cách thủ tục hành chính; Quy chế dân chủ trong cơ quan, thi đua khen thưởng...

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng Thanh tra tỉnh.

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động về công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, Tố cáo và Phòng chống tham nhũng của các đơn vị sau: Công an tỉnh; Tòa án; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Cục thi hành án dân sự tỉnh, Cảnh sát PCCC, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố Vĩnh Yên.

 Phó Chánh thanh tra: Phạm Hồng Thu

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Điện thoại:

Email: 

Lĩnh vực phụ trách: 

- Theo dõi và chỉ đạo công tác Thanh tra; Trực tiếp phụ trách phòng Nghiệp vụ 3, Nghiệp vụ 5;

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động về công tác Thanh tra, Tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, Tố cáo và PCTN của các đơn vị: Sở KH&ĐT, Sở Tài Chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở GTVT; Sở Công thương, Ban GPMT&PTQĐ, ban QLĐTXD tỉnh, Ban QLDA cải thiện môi trường đầu tư, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Điện lực Vĩnh Phúc, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch.

 

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Sơn

Chức vụ:  Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 

Điện thoại:

Email: Sonnh6@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Theo dõi và chỉ đạo công tác Phòng, chống tham nhũng; Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Nghiệp vụ 4, Trung tâm Thông tin tư liệu Thanh tra..

- Theo dõi nắm tình hình hoạt động về công tác Thanh tra, tiếp công dân, Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng của các đơn vị sau: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở KH&CN, Sở LĐTB&XH, Ban Dân tộc, Cục thống kê, Sở Ngoại vụ, BHXH tỉnh; huyện Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô.

 

Phó Chánh Thanh tra: Đỗ Hữu Mạnh

Chức vụ:  Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 

Điện thoại: 

Email: 

Lĩnh vực phụ trách: 

- Theo dõi và chỉ đạo công tác Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết Khiếu nại, Tố cáo; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách phòng Nghiệp vụ 1 và phòng Nghiệp vụ 2

-  Theo dõi nắm tình hình hoạt động về công tác Thanh tra, tiếp công dân, Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng của các đơn vị sau: Sở TN&MT, Sở Thông tin và truyền thông, Sở VHTT&DL, Đài PT-TH tỉnh, huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên.

 

2. Văn phòng:

Điện thoại: 0211.3861359

Chánh Văn phòng: Hoàng Minh Đạo.

Email: Daohm@vinhphuc.gov.vn

 

 3. Phòng Thanh tra - Giải quyết Khiếu nại tố cáo 1 (Phòng nghiệp vụ 1): 

Điện thoại: 0211.3840368

Trưởng phòng: Lưu Quốc Trung

 Email: Trunglq@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Vũ Văn Thông

Email: thongvv@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Ngô Thị Việt Hòa

Emai: Hoantv@vinhphuc.gov.vn 

 

4. Phòng Thanh tra - Giải quyết Khiếu nại tố cáo 2 (Phòng nghiệp vụ 2): 

Điện thoại: 0211.3840367

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thu

Email: Thunn3@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Nam Trung

Email: Trungtn2@vinhphuc.gov.vn

  

4. Phòng Thanh tra - Giải quyết Khiếu nại tố cáo 3 (Phòng nghiệp vụ 3): 

Điện thoại: 0211.3840366

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sinh

Emai: Sinhnv2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng:  Nguyễn Hải Đăng 

 Email:QDangnh@vinhphuc.gov.vn

 

5. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (Nghiệp vụ 4):

Điện thoại: 0211.3 710 119

Trưởng phòng: Đường Thiện Tài

Email: Taidt@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Đỗ Đăng Phi

Email:Phidd@vinhphuc.gov.vn

 

 6. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra  (Phòng nghiệp vụ 5):

 Điện thoại: 0211.3842923

Trưởng Phòng:  Phạm Đức Thăng 

 Email:Thangpd@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Hoàng Văn Quý

 Email: Quyhv@vinhphuc.gov.vn 

Phó phòng: Nguyễn Thị Thanh

 

 Email: Thanhnt@vinhphuc.gov.vn 

 

7. Trung tâm thông tin tư liệu thanh tra:

Phó chánh thanh tra, phụ trách Trung tâm:  Nguyễn Hữu Sơn

Email: Sonnh6@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thanh Ngà

Email: Ngant@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Ngày đăng: 16/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*