Công tác thanh tra

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra một số công trình xây dựng cơ bản (XDCB) do Trường THPT Sông Lô, huyện Sông Lô làm chủ đầu tư.

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2015 của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3426/QĐ-CT ngày 24/11/2014. Sáng ngày 24/7/2015, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 58/QĐ-TTr ngày 07/7/2015 Thanh tra một số công trình XDCB do Trường THPT Sông Lô, huyện Sông Lô làm chủ đầu tư. Dự và chỉ đạo buổi công bố Quyết định có Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; tham dự buổi công bố quyết định còn có đại diện các đơn vị: Chủ đầu tư (Trường THPT Sông Lô); đơn vị Tư vấn khảo sát thiết kế (Công ty CP phát triển DESUCO); đơn vị Tư vấn giám sát (Công ty CPTVXD Hoàng Quân) và đơn vị thi công xây lắp (Công ty CPXD và kinh doanh nhà Vĩnh phúc - gói thầu số 1 và Công ty CPXD và thương mại Hậu Lộc - gói thầu số 2).

Theo đó, Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 07/7/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh Thanh tra một số công trình XDCB do Trường THPT Sông Lô, huyện Sông Lô làm chủ đầu tư, gồm 03 thành viên do đồng chí Lại Hữu Toàn - Trưởng Phòng NV5 làm Trưởng đoàn, thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, gồm: Công trình san nền, kè đá, cổng, hàng rào nhà lớp học số 1 và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Sông Lô (gói thầu số 1); hạng mục nhà điều hành 03 tầng Trường THPT Sông Lô (gói thầu số 2). Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo đúng nội dung, kế hoạch đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra; Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra phải thực hiện đúng nội dung, kế hoạch thanh tra đã đề ra; xây dựng lịch làm việc cụ thể với các đơn vị được thanh tra; quá trình thanh tra đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra; thực hiện việc báo cáo tiến độ thường xuyên, cũng như đột xuất khi có yêu cầu của Chánh thanh tra tỉnh. Đồng thời, nêu rõ quyền và trách nhiệm của đối tượng được thanh tra theo qui định; yêu cầu các đơn vị được thanh tra chấp hành nghiêm Quyết định thanh tra, cử cán bộ làm việc với Đoàn thanh tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung liên quan trong quá trình thanh tra. Kết thúc cuộc thanh tra, yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra có kiến nghị, đề xuất xử lý các sai phạm (nếu có) và đánh giá kết quả cuộc thanh tra theo qui định pháp luật về thanh tra. 

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều thống nhất cao với Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và tạo mọi điều kiện làm việc tốt nhất để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Lưu Quốc Trung

Phó Trưởng phòng NV5 - Thanh tra tỉnh VP 


 

Ngày đăng: 27/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục