Tuyên truyền pháp luật

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại phường Đồng Xuân, thị xã Phúc yên.

Thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg “ Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” ( gọi tắt là Đề án 1-1133) thực hiện tại phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên.

Ngày 27 và 28/7/2015 Ban chỉ đạo đề án có Quyết định số 67/QĐ-CT v/v mở lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo và Quyết định số 68/QĐ-CT v/v thành lập Ban quản lý lớp tuyên truyền đã  tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho gần 100 học viên là: Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng các đoàn thể ở khu phố và thành viên tổ hòa giải ở cơ sở.

 

 

Tại buổi tuyên truyền, các học viên đã nghe ông Tạ Hùng Sơn - báo cáo viên cấp tỉnh phổ biến các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và một  số những nội dung cơ bản về Luật Tiếp công dân năm 2013. Tiếp đến các học viên được nghe ông Nguyễn Thanh Ngà - báo cáo viên cấp tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản và một số điểm mới của Luật tố cáo năm 2011.

Qua tuyên truyền đã giúp cho người dân nâng cao nhận thức pháp luật nói chung, Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nói riêng. Tạo điều kiện cho công dân phát huy quyền và thực hiện hết nghĩa vụ của mình đúng các quy định của pháp luật hiện hành.  

 Dương Loan

Ngày đăng: 28/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*