THÔNG BÁO

Dự thảo văn bản xin ý kiến gửi kèm công văn số : 05/BBT-TKBT ngày 28/7/2015 của Trưởng Ban biên tập Cổng TT GTĐT Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc về việc xin ý kiến lần 2 vào dự thảo văn bản hoạt động của Cổng TT GTĐT Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

Cổng TT GTĐT Thanh tra tỉnh đăng tải nội dung 02 dự thảo văn bản tại văn bản đính kèm:

1. Dự thảo Quy trình quản lý việc cung cấp thông tin và đăng tin, bài, ảnh trên Cổng TT GTĐT Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Tại về tại đây: 

Content/UpLoads/FileUploads/qdinh ban hành quy trinh đăng tin 1.doc

Content/UpLoads/FileUploads/QUY TRÌNH DANG TIN 1(1).doc

2. Dự thảo Quy định tạm thời chế độ chi trả thù lao, nhuận bút đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng TT GTĐT Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại về tại đây: 

Content/UpLoads/FileUploads/nhuan but thanh tra tinh.doc

Nguồn: Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 29/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục