Tiếp Công Dân

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự buổi Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc.

Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, ngày 10/8/2015, tại Trụ sở Tiếp Công dân của huyện, đồng chí Trần Thanh Thọ – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ lần 1 tháng 8/2015. Cùng tham gia tiếp công dân có Ban tiếp công dân của huyện; lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, lãnh đạo Thanh tra huyện và các phòng Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Tài chính kế hoạch, Ban bồi thường GPMB&PTQĐ, Công an huyện Yên Lạc và đại diện lãnh đạo một số xã thuộc huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TTr ngày 16/7/2015 của Thanh tra tỉnh VP về tiếp công dân định kỳ cùng Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã 06 tháng cuối năm 2015; để công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả phục vụ Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Đỗ Hữu Mạnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng dự buổi tiếp công dân định kỳ lần 1 tháng 8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc.

Trong buổi tiếp công dân định kỳ lần 1 tháng 8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc tiếp 14 lượt công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của huyện để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó 01 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, 13 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, không có đoàn đông người. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai.

Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban tiếp công dân của huyện Yên Lạc xử lý đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi tiếp công dân lần 1 tháng 8/2015, đồng chí Đỗ Hữu Mạnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh có một số ý kiến trao đổi với các thành phần tham dự buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc về việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp Công dân và tham gia hướng xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại kỳ tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện; trao đổi và phối hợp với Chủ tịch UBND huyện để giải quyết dứt điểm một số vụ việc KN, TC có nội dung phức tạp, tồn đọng trên địa bàn.

Buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc đã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, tăng cường sự phối hợp giữa Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND huyện để kịp thời xử lý các đơn thư KN, TC và từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện./.

 

Thùy Linh

 

 

Ngày đăng: 11/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*