Tiếp Công Dân

Kết quả Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 8 năm 2015.

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Cùng dự tiếp công dân có Ban Tiếp công dân của tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh và Lãnh đạo và đại diện các Sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trưởng, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Ban Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Tổng số đã tiếp 24 lượt vụ việc, trong đó có 01 đoàn đông người.

Nội dung Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh chủ yếu liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, Bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai; Chế độ chính sách.

Chủ trì buổi tiếp công dân cùng với đại diện các Sở, ngành tham dự đã hướng dẫn, giải thích từng vụ việc cho công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo Kết quả tiếp công dân, giao nhiệm vụ cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

 

Nguyễn Ngọc Thu - Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

 

Ngày đăng: 11/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*