Tuyên truyền pháp luật

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân huyện Bình Xuyên – nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016” năm 2015. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cơ quan thường trực thực hiện Đề án phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên đã khảo sát và thống nhất mở 06 lớp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân của 06 xã và thị trấn trên địa bàn huyện gồm các xã: Hương Sơn, Trung Mỹ, Phú Xuân, Quất Lưu; thị trấn: Gia Khánh, Thanh Lãng.

Toàn cảnh lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở huyện Bình Xuyên.

 

Mục tiêu của các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại,  tố cáo trên địa bàn huyện Bình Xuyên là hướng sự quan tâm, tập trung về cơ sở. Giải thích, hướng dẫn cho nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ khi tham gia quan hệ pháp luật khiếu nại, tố cáo. Các đại biểu được mời tham dự buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo có phương pháp nghiên cứu tài liệu được cấp để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các quy định của luật cho nhân dân tại các khu dân cư, tổ dân phố, các hội viên  trong các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.

 

Ông Tạ Hùng Sơn - Báo cáo viên cấp tỉnh tại Lớp tuyên tuyền.

 

Trên tinh thần đó ngày 07/08/2015 các lớp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyên Bình xuyên đã được khai mạc tại xã Hương Sơn, Hương Sơn là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc. Các báo cáo viên cấp tỉnh thuộc Thanh tra tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, giải thích, hướng dẫn về quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong luật. Xác định được nội dung và phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bằng kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm của người cán bộ đã trực tiếp tham mưu giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo các đồng chí báo cáo viên đã giải thích các quy định của pháp luật một cách dễ hiểu thông qua nêu, phân tích, vận dụng xử lý những tình huống pháp lý cụ thể xảy ra trong thực tế, các ví dụ minh họa sinh động tạo không khí thoải mái cho các đại biểu khi tiếp thu.

 

Lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thanh Ngà, Thanh tra tỉnh

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

Ngày đăng: 12/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*