Công tác thanh tra

Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật quản lý sử dụng đất đai về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xét giao đất giãn dân, tái định cư và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trên địa bàn thị xã Phúc Yên

Ngày 21/8/2015, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Phúc Yên. Chủ trì hội nghị Đ/c Đỗ Hữu Mạnh – Phó Chánh thanh tra tỉnh.

 Ông Đàm Quang Minh – Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh – Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 93/QĐ- TTr ngày 17/8/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh, thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra, xây dựng lịch làm việc cụ thể với đối tượng thanh tra. Trong quá trình thanh tra đảm bảo khách quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra. Đồng thời yêu cầu đơn vị được thanh tra cử cán bộ có trách nhiệm làm việc trực tiếp với Đoàn thanh tra các nội dung có liên quan. Thời gian tiến hành thanh tra là 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

 Đại điện UBND thị xã Phúc Yên và các thành phần có liên quan đều nhất trí với nội dung quyết định thanh tra, chấp hành nghiêm kế hoạch thanh tra.

Sau khi nghe các đồng chí đại diện cho các đơn vị tham gia phát biểu ý kiến, Đồng chí Đỗ Hữu Mạnh -  Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận hội nghị như sau:  Yêu cầu Đoàn Thanh tra chấp hành nghiêm quy chế của Đoàn Thanh tra trong quá trình tiến hành thực hiện cuộc Thanh tra theo Quyết định thanh tra của Chánh thanh tra tỉnh. Đề nghị Chủ đầu tư là UBND thị xã Phúc Yên; UBND xã Ngọc Thanh; UBND phường Hùng Vương những nội dung: Hoàn thiện ngay báo cáo theo đề cương của Đoàn thanh tra đã gửi kèm; phối hợp, tạo điều kiện, bố trí cán bộ làm việc với Đoàn thanh tra khi có yêu cầu, cung cấp hồ sơ kịp thời để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ đúng quy định, đúng tiến độ Thanh tra. Đối với các đơn vị nhận thầu, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, chấp hành việc cung cấp tài liệu hồ sơ, bố trí thời gian làm việc theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

 

 

Dương Quang Cẩn – NV3 Thanh tra VP

 

Ngày đăng: 21/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục