Tuyên truyền pháp luật

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1-1133 tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.

Thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” (gọi tắt là Đề án 1-1133) thực hiện tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Trong 02 ngày, từ ngày 26/8/2015 đến ngày 27/8/2015 Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND phường Đống Đa tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.

Tới dự buổi tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Thanh Phúc - Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó chủ tịch UBND phường cùng toàn thể các ông, bà là Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố và Trưởng các đoàn thể trong khu dân phố tham dự lớp học.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Quý - Trưởng ban quản lý lớp công bố Quyết định số 93/QĐ-CT ngày 20/8/2015 v/v mở lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo và Quyết định số 94/QĐ-CT ngày 20/8/2015 v/v thành lập Ban quản lý lớp học.

 

 

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn luôn được quan tâm thực hiện. Những nội dung cơ bản của pháp luật về khiếu nại, tố cáo được các báo cáo viên cấp tỉnh phổ biến tại hội nghị giúp cho những người tham dự hiểu để thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và có ý thức trách nhiệm thực hiện pháp luật.

Dương Thị Loan - Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 27/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*