THÔNG BÁO

Thanh tra Chính phủ: Một số điểm nổi bật nhiệm kỳ 2011-2015

Nhiệm kỳ 2011-2015, dưới sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành thanh tra đã quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, nỗ lực hết mình...
Một số điểm nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng nội bộ nhiệm kỳ 2011-2015 có tại văn bản đính kèm:
 
Nguồn: http://thanhtra.gov.vn/

 

Ngày đăng: 09/09/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục