Tiếp Công Dân

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên.

Thực hiện Quyết định số 3426/QĐ-CT ngày 24/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2015 và Kế hoạch số 7363/KH-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng.

  Ngày 20/9/2015, tại Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Xuyên, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ. Tham gia phối hợp tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên có đồng chí Đỗ Hữu Mạnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường; Lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện và huyện uỷ.

Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã tiếp 07 lượt công dân. Nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai là 03 vụ việc.

Tại buổi buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị của công dân; đồng thời hướng dẫn, giải thích, trả lời từng vụ việc cụ thể và giao cho phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết. Kết thúc buổi tiếp công dân, Chủ tịch huyện giao Ban tiếp công dân ban hành thông báo kết quả tiếp công dân theo quy định.

Quang Cẩn - Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh

Ngày đăng: 22/09/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*