Giải quyết KN - TC

Kết quả công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2015.

Kết quả 9 tháng năm 2015, toàn ngành Thanh tra thực hiện 68 cuộc thanh tra hành chính, trong đó: 62 cuộc theo kế hoạch, 06 cuộc thanh tra đột xuất.

Số đơn vị được thanh tra 169 đơn vị và đã kết thúc thanh tra trực tiếp 44 cuộc, ban hành kết luận thanh tra 38 cuộc, trong đó: Thanh tra tỉnh tiến hành 14 cuộc thanh tra tại 29 đơn vị, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 08 cuộc, ban hành 08 kết luận thanh tra; Thanh tra sở, ngành và huyện, thị, tiến hành 54 cuộc thanh tra tại 140 đơn vị, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 36 cuộc, ban hành 30 kết luận thanh tra. Phát hiện 53/169 đơn vị được thanh tra vi phạm về kinh tế: 6.186,09 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.773,62 triệu đồng, kiến nghị khác 4.412,5 triệu đồng, trong đó: Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm 5.537,5 triệu đồng, quyết định thu hồi 1.732,6 triệu đồng, kiến nghị khác 3.804,9 triệu đồng. Kiến nghị xử lý: Thu hồi vào NSNN 1.773,62 triệu đồng, kiến nghị khác: 4.412,5 triệu đồng; thu hồi về đất đai: 3.211m2 đất; xử lý hành chính đối với tổ chức: 03; Thanh tra tỉnh chuyển 02 vụ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: 1.369 cuộc tại 1.886 tổ chức và 6.173 cá nhân. Kết quả thanh tra: Số cá nhân, tổ chức có vi phạm: 1.044, trong đó 844 cá nhân và 200 tổ chức; số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 717 quyết định. Số tiền vi phạm: 5.638,6 triệu đồng. Kiến nghị xử lý: Kiến nghị thu hồi: 1.661,2 triệu đồng; kiến nghị khác 3.977,4 triệu đồng; xử lý tài sản vi phạm: 981,7 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính: 2.043,2 triệu đồng.

Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra: Thanh tra tỉnh tiến hành rà soát 863 kết luận thanh tra, trong đó: Cấp tỉnh 279 cuộc = 611 kết luận, cấp huyện 98 cuộc = 252 kết luận. Thanh tra tỉnh đã đôn đốc thực hiện 08 kết luận thanh tra và tồn phải thu hồi năm 2014 chuyển sang. Tổng số phải thu hồi 9.630,4 triệu đồng, trong đó: Tồn cũ năm 2014 chuyển sang 7.898 triệu đồng, phát sinh 9 tháng đầu năm 1.732,6 triệu đồng đã thu hồi và xử lý 2.516,3/9.630,4 triệu đồng, đạt 26,1%; kiến nghị khác 556,3 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với  20 tập thể;

Công tác tiếp công dân: Các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã tiếp 4.094 lượt người, tăng hơn 20% so với cùng kỳ; số lượt đoàn đông người 39 đoàn, trong đó có 09 đoàn thường xuyên có mặt tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, không tăng so với 9 tháng đầu năm 2014. Thanh tra tỉnh tiếp 13 lượt người = 13 vụ việc. Toàn tỉnh nhận: 2.527 lượt đơn thư (tăng 4,6% so với cùng kỳ), trong đó: đơn đủ điều kiện xử lý 1.666 đơn, gồm: Khiếu nại 131 lượt đơn, tỷ lệ 7,8%; Tố cáo 201 lượt đơn, tỷ lệ 12%; loại khác (Kiến nghị, đề nghị, phản ánh) 1.334 lượt đơn, tỷ lệ 80,2%. Trong đó: Cấp tỉnh nhận: 505 lượt đơn, tỷ lệ 20%; Cấp huyện nhận: 758 lượt đơn, tỷ lệ 30%; Cấp xã nhận: 1.264 lượt đơn, tỷ lệ 50%.

  Trong tổng số 1.666 lượt đơn thư đủ điều kiện xử lý, có 412 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, gồm: cấp tỉnh 106, cấp huyện 91, cấp xã 215 vụ việc; còn lại 1.254 lượt đơn thư trùng lặp và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội. Toàn tỉnh đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 338/412 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%, trong đó: Khiếu nại 36/46 vụ việc, tỷ lệ 78,2%; tố cáo 78/102 vụ việc, tỷ lệ 76,4%; kiến nghị, phản ánh 224/264 vụ việc, tỷ lệ 84,8%.

Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:

- Tổng số đơn khiếu nại; vụ việc thuộc thẩm quyền: 46 vụ việc. Số vụ việc đã giải quyết: 36 vụ việc. Kết quả giải quyết: Có 12 vụ khiếu nại đúng (tỷ lệ 30%); có đúng có sai: 05 (tỷ lệ 13,9%); sai: 18 (tỷ lệ 56,1%), 01 vụ công dân rút đơn thông qua giải thích thuyết phục; trả lại quyền lợi cho công dân: 05 triệu đồng; số người được trả lại quyền lợi 03 người; kiến nghị xử lý hành chính 02 người; số người đã bị xử lý hành chính 02 người.

- Tổng số đơn tố cáo; vụ việc thuộc thẩm quyền: 102 vụ việc. Số vụ việc đã giải quyết: 78 vụ việc; kết quả giải quyết: Có 27 vụ tố cáo đúng (tỷ lệ 34,6%); có đúng, có sai: 17 (tỷ lệ 21,8%); sai: 34 (tỷ lệ 43,6%). Kiến nghị thu hồi cho nhà nước 634m2 đất (đã thu hồi xong); kiến nghị xử lý hành chính 04 trường hợp; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc (số vụ đã khởi tố: 01 vụ, số đối tượng bị khởi tố: 05).

Thanh tra tỉnh xác minh 06 vụ việc: 02 vụ Tố cáo; 04 vụ rà soát.

- Tổng số đơn, vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: 264. Số vụ việc đã giải quyết: 224/264 (đạt tỷ lệ 84,8%).

Công tác phòng, chống tham nhũng: 09/09 đơn vị cấp huyện; 137/137 đơn vị cấp xã đã tổ chức tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh qua những bản tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 220 bài tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiếp kiệm chống lãng phí. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã từng bước nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 68 trường hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng; số người đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 là 6.982  người, tỷ lệ 100% số người kê khai. Phát hiện, xử lý tham nhũng: Công tác điều tra: tổng số vụ án đã thụ lý điều tra 07 vụ  = 18 bị can; trong đó: Số vụ án kỳ trước chuyển sang là: 04 vụ = 10 bị can; Số vụ án khởi tố mới:  03 vụ = 08 bị can; đã chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố 06 vụ = 17 bị can; đang điều tra 01 vụ = 01 bị can; Công tác truy tố: Án kiểm sát điều tra: Tổng thụ lý 08 vụ = 18 bị can, trong đó : Số cũ: 05 vụ = 11 bị can; Số mới: 03 vụ = 07 bị can, đã giải quyết: 07 vụ = 17 bị can, tồn 01 vụ = 01 bị can; Án ở Viện kiểm sát: Tổng số thụ lý: 07 vụ = 17 bị can; Án tại Tòa: Tổng thụ lý 11 vụ = 29 bị can; Công tác xét xử: Án hình sự sơ thẩm thụ lý 10 vụ 25 bị cáo; đã  đưa ra xét xử 10 vụ 25 bị cáo. 

                                    Phạm Đức Thăng- Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/09/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*