Xử lý sau thanh tra

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra một số công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện Yên Lạc; Trường THPT Yên Lạc; Trường THPT Sông Lô, huyện Sông Lô làm chủ đầu tư.

Ngày 14/10/2015, Thanh tra tỉnh Vĩnh phúc tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 130/QĐ-TTr ngày 12/10/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc Thanh tra một số công trình XDCB do UBND huyện Yên Lạc; Trường THPT Yên Lạc; Trường THPT Sông Lô, huyện Sông Lô làm chủ đầu tư. Dự và chỉ đạo buổi công bố Quyết định có Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; tham dự buổi công bố Quyết định còn có đại diện các đơn vị: Chủ đầu tư; đơn vị Tư vấn khảo sát thiết kế; đơn vị Tư vấn giám sát và các đơn vị thi công xây lắp.

Ông: Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu quán triệt tại buổi công bố Quyết định Thanh tra. Ảnh: Quốc Trung.

 

Theo đó, Quyết định số 130/QĐ-TTr ngày 12/10/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra một số công trình XDCB do UBND huyện Yên Lạc; Trường THPT Yên Lạc; Trường THPT Sông Lô, huyện Sông Lô làm chủ đầu tư. Đoàn Thanh tra gồm 06 thành viên do Ông Lại Hữu Toàn - Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng NV5 làm Trưởng đoàn; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đối với 05 công trình: Công trình Khu tái định cư, dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ GPMB dự án nâng cấp đê tả Sông Hồng kết hợp giao thông tại thôn Đại Tự xã Đại Tự, huyện Yên Lạc; Công trình đường liên xã nội đồng Liên Châu, Yên Đồng, huyện Yên Lạc giai đoạn 2 (đoạn thôn Nhật Tiến); Công trình Khu tái định cư, dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ GPMB dự án nâng cấp đê tả Sông Hồng kết hợp giao thông tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc; Công trình Nhà rèn luyện thể chất và san nền khu đất mở rộng Trường THPT Yên Lạc; Công trình Trường THPT Sông Lô, hạng mục Nhà lớp học số 2 (gói thầu số 2). Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo đúng nội dung, kế hoạch đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Đại diện các đơn vị được Thanh tra phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Trung.

 

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra phải thực hiện đúng nội dung, kế hoạch thanh tra đã đề ra; xây dựng lịch làm việc cụ thể với các đơn vị được thanh tra; quá trình thanh tra phải đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra; thực hiện việc báo cáo tiến độ thường xuyên, cũng như đột xuất khi có yêu cầu của Chánh thanh tra tỉnh. Đồng thời, nêu rõ quyền và trách nhiệm của đối tượng được thanh tra theo qui định; yêu cầu các đơn vị được thanh tra chấp hành nghiêm Quyết định thanh tra, cử cán bộ làm việc với Đoàn thanh tra để cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung liên quan trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc, tạo điều kiện tốt nhất trong sự phối hợp để Đoàn thanh tra hoàn thành cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả. Kết thúc cuộc thanh tra, yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra có kiến nghị, đề xuất xử lý các sai phạm (nếu có); đánh giá kết quả cuộc thanh tra và tổ chức công khai Kết luận thanh tra theo qui định pháp luật hiện hành.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đại diện cho các đơn vị được thanh tra đều thống nhất , chấp hành Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh và tạo mọi điều kiện làm việc tốt nhất để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Lưu Quốc Trung – Phó Trưởng phòng NV5

 

Ngày đăng: 15/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*