Tuyên truyền pháp luật

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Đề án 1-1133 tại huyện Sông Lô.

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1-1133 của tỉnh Vĩnh phúc và chức năng tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức của Thanh tra tỉnh theo Kế hoạch năm 2015. Ngày 26/10/2015 Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh thanh tra tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo tại huyện Sông Lô.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Học viên của lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo gồm cán bộ công chức các Ban, ngành thuộc huyện ủy Sông Lô; Cán bộ, công chức thuộc các phòng của UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, thị trấn; cán bộ công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của 17 xã trên toàn huyện.

 

Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

 

 

Tại buổi khai mạc lớp tập huấn ông Phạm Hồng Thu đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo đối với sự ổn định về an ninh chính trị, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Sông Lô nói riêng. Vai trò và tầm quan trọng của các cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Chính sách của Đảng và nhà nước, của tỉnh Vĩnh Phúc đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Cũng tại buổi khai mạc ông Phạm Hồng Thu chúc lớp học thành công tốt đẹp, thu được nhiều kết quả./.

 

Nguyễn Thanh Ngà - Thanh tra tỉnh
 
 

 

Ngày đăng: 27/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*