Công tác thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra đối với 02 Doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 13/10/2015, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố Quyết định số 138/QĐ-TTr ngày 28/10/2015 về việc thanh tra tra đối với 02 Doanh nghiệp Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định tại Nghị định số 49/2014/NĐ-CP; Nghị định số 61/2013/NĐ-CP; Thông tư số 158/2013/TT-BTC.

Ông Trần Văn Dũng - Trưởng Phòng NV2 - Trưởng Đoàn Thanh tra chủ trì hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra. Ảnh: Thùy Trang.

 

Đây là cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch thanh tra năm 2015 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Qua thanh tra nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong chính sách pháp luật và cơ chế quản lý, những yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đánh giá việc chấp hành pháp luật, tuân thủ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở đó kiến nghị, đề nghị cụ thể đối với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, cũng như việc xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giúp cho các Doanh nghiệp Nhà nước trong tỉnh nắm vững và thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 49/2014/NĐ-CP; Nghị định số 61/2013/NĐ-CP; Thông tư số 158/2013/TT-BTC. Đồng thời tăng cường thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; khắc phục những tồn tại, yếu kém; khuyến khích việc chia sẻ, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Trần Văn Dũng - Trưởng Phòng NV2 

 

 

 
Ngày đăng: 17/11/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục