Công tác thanh tra

Đảng bộ Thanh tra tỉnh học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Ngày 08/6/2016, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đến dự, chỉ đạo và trực tiếp phổ biến, quán triệt có đồng chí Phạm Hồng Hải - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

 Hội nghị đã được nghe một số nét đặc sắc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; báo cáo đánh giá 30 năm đổi mới; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

(Đồng chí Phạm Hồng Hải - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo)

Sau nội dung phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Hồng Thu – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chánh Thanh tra tỉnh thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng của Đảng ủy Thanh tra tỉnh.

 Các đại biểu dự Hội nghị đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng; viết bài thu hoạch và nêu nhiều vấn đề để trao đổi, giải đáp.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong tư tưởng cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là hoạt động chính trị quan trọng nhằm tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng; thuyết phục, chấn chỉnh, uấn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

                                                          Hoàng Thị Vân Anh - Trung tâm thông tin tư liệu thanh tra

 

Ngày đăng: 13/06/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục