Công tác thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và quản lý đầu tư XDCB đối với Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, tại UBND huyện Bình Xuyên. Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra số 129/QĐ-TTr ngày 28/7/2016 của Chánh thanh tra tỉnh V/v thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và quản lý đầu tư XDCB đối với Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên.

Dự vào chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra; Thành phần tham dự buổi công bố gồm: Đoàn thanh tra; ông Nguyễn Tuấn Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban có liên quan.


(Ảnh: Kim Dung - Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Tại buổi công bố ông Nguyễn Ngọc Thu - Phó Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số 129/QĐ-TTr ngày 28/7/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và quản lý đầu tư XDCB đối với Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện UBND huyện Bình Xuyên, Ông Đỗ Hữu Mạnh - Trưởng Đoàn thanh tra kết luận: Đề nghị UBND huyện Bình Xuyên chấp hành nghiêm Quyết định thanh tra, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp đầy đủ kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm qui chế Đoàn thanh tra theo qui định, có kế hoạch chi tiết, xây dựng lịch làm việc cụ thể với các đơn vị có liên quan gửi cho các đơn vị để phục vụ công tác thanh tra.

 Quang Cẩn - Phòng NV3, Thanh tra tỉnh VĨnh Phúc

 

Ngày đăng: 22/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục