Tiếp Công Dân

Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 16 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Sở Giáo dục và đạo tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra số 171/QĐ-TTr ngày 04/11/2016 của Chánh thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định Thanh tra

Dự vào chỉ đạo hội nghị có Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra. Thành phần tham dự buổi công bố gồm: Đoàn thanh tra; Ông Trần Dũng Long -  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tại buổi công bố, ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh -Trưởng Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số 171/QĐ-TTr ngày 04/11/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án, công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư; phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Dũng Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh thanh tra tỉnh. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện, phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra cung cấp đủ hồ sơ tài liệu và giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn thanh tra

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc và các thành phần tham dự hội nghị, Ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra kết luận hội nghị: Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban chuyên môn và các tổ chức, đơn vị có liên quan chấp hành Quyết định thanh tra, phối hợp với Đoàn thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Đ/c Trần Văn Dũng - Trưởng phòng NV2 Thanh tra tỉnh

 

Ngày đăng: 21/11/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*