Công tác thanh tra

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai công tác thanh tra năm 2017

Ngày 09/01/2017, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai công tác Thanh tra năm 2017. Tham dự hội nghị về phía Thanh tra Chính phủ có đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Phó tổng Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo các vụ, cục, cơ quan chuyên môn thuộc Thanh tra Chính phủ; về phía tỉnh có đồng chí Vũ Chí Giang - TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, HĐNĐ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện lãnh đạo thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, lãnh đạo thuộc thanh tra tỉnh và các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2016.

Năm 2016, toàn Ngành thanh tra Vĩnh Phúc thực hiện 144 cuộc thanh tra hành chính tại 270 đơn vị, phát hiện 230/270 đơn vị có vi phạm, vi phạm về kinh tế 13.032,9 triệu đồng, số tiền đã thu hồi 1.602,9 triệu đồng; Toàn ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 547 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 853 tổ chức và 3.755 cá nhân. Phát hiện 766 cá nhân và 239 tổ chức có vi phạm; ban hành 602 quyết định xử lý vi phạm; Số tiền đã thu về NSNN: 2.849/6.337 triệu đồng.

Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) đã tiếp thường xuyên 2.734 lượt = 3.019 người; tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo 2.649 lượt = 2.913 người, nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến đất đai, tư pháp, chế độ chính sách…; Toàn tỉnh nhận 2.936 lượt đơn thư, trong đó: đơn đủ điều kiện xử lý 2.267; có 2.250 vụ việc thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính các cấp;

Công tác phòng, chống tham nhũng: Toàn tỉnh có 182 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; xây dựng 14 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, 30 văn bản được rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành 154 văn bản hướng dẫn và thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng thanh tra; các đại biểu cũng đề cập vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, thực hiện kết luận sau thanh tra. Một số đại biểu đề xuất cần giảm bớt việc thanh tra thường xuyên để tập trung thanh tra các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp; cần nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; quan tâm đào tạo và nâng cao chất lượng cán bộ ngành Thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh và  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng. Các đồng chí nhấn mạnh: Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và cũng là năm các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, do vậy nhiệm vụ của ngành Thanh tra càng nặng nề hơn. Các đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, ngành thanh tra Vĩnh Phúc khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thông báo số 357/TB-VPCP ngày 03/11/2016 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2016; Tiếp tục thực hiện kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính Phủ; Công điện số 286 tập trung triệt để công tác phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Cần nâng cao vai trò, của công tác thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; để đạt được mục tiêu đó thì công tác thanh tra cần tập trung nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp giữa Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên đề, chuyên ngành; Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu. Căn cứ vào thực tiễn để tập trung thanh tra vào một số những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, đó là: Vấn đề tài nguyên môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần có sự đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành; tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, nơi phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác Phòng chống tham nhũng cần chú ý đến các biện pháp phòng ngừa, trong xử lý hành vi tham nhũng cần chú ý đến việc thu hồi tài sản tham nhũng; Tăng cường đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống tham nhũng ở cơ quan, đơn vị mình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, mong muốn trong thời gian tới ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thanh tra Chính Phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp. Đồng chí khẳng định, trong những năm tới, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc sẽ đoàn kết thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành, đồng thời góp phần ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 06/01/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 và Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017.

Hội nghị đã tiến hành thông báo việc trao tặng Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho tập thể Thanh tra tỉnh; tiến hành công bố Quyết định và trao bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng Thanh tra tỉnh phủ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra năm 2016; Công bố Quyết định và danh sách cho tập thể và cá nhân được Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen có thành tích tốt trong công tác Thanh tra năm 2016.

Một số hình ảnh hội nghị

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Vũ Chí Giang - TUV - PCT UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Phó Tổng TTCP thừa ủy quyền của Tổng TTCP trao bằng khen của Tổng Thanh tra Chính Phủ.

Ông Vũ Chí Giang trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

Thùy Linh

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/01/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục