Thanh tra Vĩnh Phúc

Giao ban công tác thanh tra quý I năm 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 30/3/2017, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị giao ban công tác Thanh tra quý I năm 2017.

  Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Toàn  

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Tỉnh ủy viên – Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Sơn – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Thanh tra các huyện, thành, thị, sở, ngành. Tham dự hội nghị còn có đại biểu đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Vĩnh Yên, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.  

Giao ban công tác Thanh tra hằng quý là sự đổi mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành Thanh tra Vĩnh Phúc năm 2017, với mục đích nhằm phát huy vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra Vĩnh Phúc trong việc thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo các cấp, các ngành trong quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, kịp thời nắm bắt tình hình và đưa ra dự báo về tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn; phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các cơ quan hành chính các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

Báo cáo kết quả công tác ngành Thanh tra Vĩnh Phúc quý I/2017 cho thấy: Quý I năm 2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng ngành vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.  

Kết quả, toàn ngành đã thực hiện 26 cuộc thanh tra hành chính tại 59 đơn vị, phát hiện 33 đơn vị vi phạm về kinh tế; kết luận, xử lý, kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng. Thanh tra chuyên ngành 328 cuộc tại 511 tổ chức và với 1.633 cá nhân, ra quyết định xử phạt hành chính 245 cá nhân và 214 tổ chức, thu hồi 802 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước và loại khỏi giá trị quyết toán các công trình gần 2 tỷ đồng.  

Các cơ quan hành chính Nhà nước cả 3 cấp đã tiếp thường xuyên 518 lượt công dân (590 người) với 344 vụ việc, 6 đoàn khiếu kiện đông người, 650 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 81,2 % số vụ, việc. Số vụ việc giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 86,7%; Số vụ việc đã giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh đạt tỷ lệ 82,2%. 

Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành Thanh tra đã hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan đến tham nhũng.  

 

 

 Đ/c Nguyễn Đình Dần - Chánh Thanh tra Thành phố Vĩnh Yên phát biểu tham luận tại hội nghị.

 

 Hội nghị lần này dành phần lớn thời gian cho việc thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những phản ánh của công dân; 09 ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác; các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng, đánh giá ưu điểm, tồn tại, tìm ra nguyên nhân và kiến nghị giải pháp thực hiện trong 03 nhiệm vụ chính của ngành và công tác xây dựng ngành Thanh tra. Trong đó công tác thanh tra tập trung vào 04 nhóm vấn đề, đó là: Việc khảo sát, xây dựng, trình duyệt kế hoạch thanh tra; Nội dung xây dựng kế hoạch thanh tra; Chất lượng kết luận thanh tra và việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung vào 03 nhóm vấn đề, đó là: Đánh giá thực trạng tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh về số lượng, nội dung, thẩm quyền, chất lượng giải quyết, trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết và người tham gia giải quyết; tình hình vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, việc lưu trữ hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ thất thoát, mất, hỏng dẫn đến khó khăn trong việc quản lý; Việc ban hành và thực hiện kết luận giải quyết tố cáo, quyết định xử lý tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại còn tình trạng chưa được tổ chức thực hiện. Về công tác phòng, chống tham nhũng: giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan đến tham nhũng. Về công tác xây dựng ngành, các đại biểu nêu những khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức bộ máy biên chế của thanh tra, việc thực hiện các chế độ chính sách, việc điều động, bổ nhiệm thanh tra viên…   

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.  

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên một lần nữa nhấn mạnh về trách nhiệm của ngành thanh tra trong tình hình hiện nay; quán triệt toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đề nghị thanh tra các cấp, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác tiếp công dân, quan tâm tuyên truyền, vận động, đối thoại với công dân; bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành và nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao để nâng cao chất lượng các hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng quy trình, quy định pháp luật; kịp thời tham mưu, tháo gỡ những khó khăn, bất cập, nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém để có những giải pháp tích cực, chủ động hơn ngay từ đầu quý II/2017. Tập trung rà soát, điều chỉnh để chủ động thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra; đánh giá đúng thực trạng, chủ động đề xuất tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ và thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Phối hợp triển khai thực hiện tốt các Chương trình hành động của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải tỏa hành lang an toàn giao thông và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời chú trọng công tác kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân ở cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ trong ngành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.  

Thùy Linh

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 31/03/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*