Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Thanh tra tỉnh sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 20/7/2017, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh và các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. 

Ngày 20/7/2017, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh và các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 38 cuộc thanh tra tại 111 đơn vị. Kết quả thanh tra phát hiện 54 đơn vị có vi phạm. Tổng số tiền các đơn vị vi phạm về kinh tế 4.100 tỷ đồng; ra quyết định thu hồi vào ngân sách Nhà nước hơn 2.900 tỷ đồng và kiến nghị khác hơn 1.230 tỷ đồng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Các cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp đã tiếp gần 2.700 lượt công dân (giảm 6,2% so cùng kỳ năm 2016); nhận hơn 1.900 lượt đơn, thư (giảm 5,7% so cùng kỳ năm 2016)... Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo thanh tra các sở, ngành và các huyện, thành, thị tập trung tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN từ đó đưa ra những giải pháp, tháo gỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ  trong thời gian tới.

Đ/c Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ rõ những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2017. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, đồng chí yêu cầu ngành Thanh tra tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra. Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề, không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm, tham nhũng… Tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng; Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của ngành Thanh tra tỉnh theo Đề án 01 của Tỉnh ủy, xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Văn Bắc - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Quang Tiến và các ý kiến của các Đại biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc khẳng định năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, Thanh tra tỉnh sẽ cùng toàn ngành Thanh tra Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh - chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thùy Linh

Ngày đăng: 21/07/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*