Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt NQ TW5 khóa XII của Đảng

Sáng ngày 24/8/2017, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 05 (Khóa XII) của Đảng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

 Tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Huy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” và Nghị quyết số 08 -NQ/BCT, ngày 16/01/2017” Về Phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Đảng viên dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản nhất của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác.

Kết thúc hội nghị Đồng chí Phạm Hồng Thu - Phó bí thư Đảng ủy - Phó Chánh thanh tra tỉnh nhấn mạnh những nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, trên cơ sở đó yêu cầu các chi bộ bộ bổ sung vào chương trình hành động 6 tháng cuối năm, yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ viết bài thu hoạch gửi về Văn phòng Đảng ủy Thanh tra tỉnh trước ngày 31/2/2017.

Lê Phong 

Ngày đăng: 25/08/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*