Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Công bố Quyết định Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh

Ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Công ty lâm nghiệp Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định Thanh tra số 115/QĐ-TTr ngày 16/8/2017 của Chánh thanh tra tỉnh về việc thanh tra Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh tại Công ty lâm nghiệp Lập Thạch và Trung tâm phát triển Lâm, nông nghiệp Vĩnh Phúc.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra. Thành phần tham dự buổi công bố gồm: Đoàn thanh tra; đại diện Ủy ban nhân dân các huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên; đại diện công ty lâm nghiệp Lập Thạch và Trung tâm phát triển lâm, nông nghiệp Vĩnh Phúc; đại diện các xã, thị trấn có liên quan.

 Tại buổi công bố, ông Nguyễn Hữu Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh – Trưởng Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định Thanh tra số 115/QĐ-TTr ngày 16/8/2017 của Chánh thanh tra tỉnh về việc thanh tra Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh tại Công ty lâm nghiệp Lập Thạch và Trung tâm phát triển Lâm, nông nghiệp Vĩnh Phúc; phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện UBND các huyện và các đơn vị có liên quan hoàn toàn nhất trí và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh thanh tra tỉnh. Yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện, phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra cung cấp đủ hồ sơ tài liệu và giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn thanh tra

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự hội nghị, Ông Nguyễn Hữu Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra kết luận hội nghị: Đề nghị các đơn vị có liên quan chấp hành Quyết định thanh tra, phối hợp với Đoàn thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra.

 

Mạnh Cường - P.NV1 

Ngày đăng: 29/08/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*