Tin Tổng Hợp ( Chính trị, Thanh tra, Nhà nước, Pháp Luật)

Đại hội Chi bộ phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

Thực hiện Kế hoạch số 04- KH/ĐU ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về việc Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2020; được sự đồng ý của Đảng ủy Thanh tra tỉnh, sáng ngày 09/10/2017, Chi bộ Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (Phòng Nghiệp vụ 5) đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2020.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bắc - UV - Bí thư Đảng ủy - Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Trưởng các Tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh.
Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 5 trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Chi bộ có tổng số 05 đảng viên; Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 Chi bộ phòng Nghiệp vụ 5 đã tham mưu lãnh đạo thanh tra tỉnh tiến hành 9 cuộc thanh tra ; 05 cuộc kiểm tra và đang tiến hành 02 cuộc thanh tra; đôn đốc thu hồi tiền vi phạm 27 tỷ đồng; thu hồi về NSNN 9.4 tỷ đồng. Qua các cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm 2,4 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 762 triệu đồng; kiến nghị với các cơ quan, đơn vị địa phương và đối tượng thanh tra nhiều nội dung trong quản lý.
Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, XII được triển khai nghiêm túc trong Chi bộ, đồng thời Chi bộ luôn đề cao công tác tự kiểm tra, giám sát trong việc phân công, phân nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Với những nỗ lực phấn đấu và trách nhiệm của đảng viên thuộc Chi bộ Phòng NV5 trong thời gian qua, đồng thời căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, Chi bộ Phòng NV5 đã được Đảng ủy Thanh tra tỉnh ghi nhận, đánh giá phân loại hàng năm. Kết quả cụ thể: Năm 2015 và 2016, Chi bộ trong sạch vững mạnh và được được Đảng ủy Thanh tra tỉnh tặng giấy khen; có 02 Đảng viên được Đảng ủy Thanh tra tỉnh tặng giấy khen.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Bắc - TUV - Bí thư Đảng ủy - Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích và Chi bộ phòng NV5 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đông thời đề nghị các Đại biểu dự đại hội tham gia thảo luận tập trung vào thực trạng và một số giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ.
Đại hội diễn ra trong sự trang nghiêm, dân chủ, trách nhiệm, kết quả Đại hội đã bầu đồng chí Tạ Hùng Sơn – Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ phòng NV5 nhiệm kỳ 2015-2017 tái đắc cử Bí thư Chi bộ phòng NV5 nhiệm kỳ 2017-2020.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Bắc - UV - Bí thư Đảng ủy - Chánh Thanh tra tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
 
Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
 
 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Bí thư Chi bộ phòng NV5: Tạ Hùng Sơn
 
 
 
 
 
 
Ngày đăng: 11/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*